Besøg af KHK Formand

Kære medlemmer af Korthårklubben og Aktivgruppen KBH & Omegn

Mandag den 28 november kommer Korthaar klubbens formand Per Kaa Kristophersen en tur til Sjælland for at holde et møde sammen med Aktivgrupperne. Mødet afholdes i Bårse Samlingshus Næstved vej 52, 4720 Præstø, mandag den 28 november kl. 19:00. Aktivgrupperne giver kaffe og kage, der kan købes øl og vand.

Per Kaa Kristophersen vil blandt andet komme ind på følgende emner:

·  Samspillet mellem klubben, aktivgrupperne, opdrætterne og køberne
·  Klubbens opgaver
·  Opdrætteren
·  Aktiv grupperne
·  HD
·  Hvordan behandler du andre/nye medlemmer
·  Eventuelt

Af hensyn til kaffe og kage bestilling, er det nødvendigt at tilmelde sig til
Anette Holm telefonnummer: 56 398 496 eller på mail: ah.holm@mail.dk
senest mandag den 21. november.

Håber, at du har tid og lyst til at komme. På gensyn.

Aktivgruppen KHB & Omegn